بیمه بیکاری کرونا چیست؟ + مشمول چه کسانی میشود 1400

بیمه بیکاری کرونا به چه کسانی تعلق می گیرد را در قانون ذکر شده بیمه بیکاری کرونا را چنانچه به دلایل حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشد مانند شیوع ویروس کرونا …..