درباره ما

مشاور گستر

در راستای صیانت از نیرو و توانگری کارفرمایان این موسسه آمادگی دارد جهت راهبرد و بهبود مدیریت منابع انسانی از شروع استخدام نیرو تا تسویه حساب با آنان را به صورت مشاور و مجری در کنار سرمایه گذار بوده تا کارفرمایان از عواقب قانونی ناشی از عدم اطلاع از قانون در امان بمانند.

سخن مدیر عامل

مدیریت این موسسه باعقد قرارداد به عنوان مشاور توسعه منابع نیروی انسانی ومشاور ضمن کار در خصوص (مجموعه قوانین کار و رفاه اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی ،تنطیم وایجاد پرونده پرسنلی برای نیروی های تحت استخدام ، تهیه وتنظیم آئین نامه های داخلی، اصلاح ساختار اداری ،ارائه راهکارهای مناسب ،نظارت بر اجرای صحیح آنها )درپیشبرد اهداف کلان مدیریت ، راهنمایی های موثر وکاربردی را در اختیار مدیران شرکتها و بنگاه های اقتصادی قرار خواهد داد.​

موسسه با دراختیارداشتن کارشناسان متعهد، مجرب ،متخصص وبا هدف بهینه سازی عملکرد درون سازمانی وبرون سازمانی با افتخار آماده خدمت رسانی به شرکت ها واشخاص حقوقی وحقیقی می باشد.

درعین حال با انجام مشاوره وقبول وکالت در خصوص جرایم تامین اجتماعی گام موثری در جهت بخشودگی و یا تخفیف جرایم با حداقل ضرایب بر میدارد. شرکت درکناره مشاوره در دعاوی کارگری وکارفرمایی با قبول وکالت ونمایندگی و حضور در جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار بعنوان بازوی قوی ومطلع به قوانین با حصول نتیجه مطلوب در کنار مدیریت سازمان ها و شرکتها خواهد بود.

این شرکت با تنظیم قراردادهای درون سازمانی و برون سازمانی مبتنی بر آخرین مصوبات و بخشنامه ها و قوانین کار و تامین اجتماعی موجب پیشگیری و اشراف کارفرمایان به اینگونه موارد ومشکلات ناشی از عقد قراردادها گشته وموجب آسودگی خاطر مدیریت مجموعه خواهد گردید.​

مشتریان مشاور گستر

Scroll to Top
اسکرول به بالا