نحوه محاسبه حق سنوات کامل طبق قانون کار

فهرست مطالب

نحوه محاسبه حق سنوات کامل طبق قانون کار موضوعی هست که ما سعی کردیم در این مقاله بهش بپردازیم در این مقاله تمام تلاشمون کردیم نحوه محاسبه سنوات پایان کار را کامل توضیح بدیم و شمارو از تفاوت بین پایه سنوات ماهانه با حق سنواتی که در پایان کار به کارگران و یا کارمندان تعلق می گیرد آگاه کنیم و تعریف کوتاهی راجب حق سنوات و بخشنامه هایی که وجود دارد دادیم ما سعی کردیم متنی کامل برای حق سنوات تهیه کنیم تا هم از حوصله شما عزیزان خارج نباشه و هم تمامی نکات رو بگیم.

حق سنوات یکی از مزایای اجباری کارگران و کارمندانی است که یکسال سابقه کار دارند که در پایان هر سال محاسبه و پرداخت می شود. اما میتوان با توافق کارفرما و کارگر سنوات در هنگام بازنشستگی و یا پایان قرارداد کاری پرداخت شود، در این صورت سنوات مطابق میزان آخرین پایه حقوق سنوات محاسبه می شود .

نحوه محاسبه حق سنوات کارگران یا همان پاداش پایان کار فقط بر مبنای حقوق و مزد است وطبق حق السعی کارگران نمی باشد.

حق سنوات به دانشجویان و دانش آموزانی که فقط در تابستان مشغول کار باشند و یا در دوره کارآموزی باشند تعلق نمی گیرد. اگر کارفرما از پرداخت سنوات خودداری کند کارگر میتواند شکایت و حق خود را مطالبه کند .

حق سنوات چیست؟

حق سنوات پاداشی است که  پایان هر سال، پایان هر قرارداد یا پایان همکاری باید از طرف کارفرما برای کارگران مشمول قانون کار واریز شود. به حق سنوات مزایای پایان خدمت یا مزایای پایان کار هم گفته می‌شود. مبلغی معادل یک ماه آخرین مزد دریافتی فرد است که در ازای هر یک سال، یک ماه محاسبه شده و در زمان اتمام کار کارگر، به او تعلق می‌گیرد.

پس درواقع حق سنوات فقط برای آن‌هایی که بیمه اجباری تامین اجتماعی هستند محاسبه می‌شود.

نحوه محاسبه حق سنوات
سنوات چیست و نحوه محاسبه سنوات | 0 تا 100 سنوات

نحوه محاسبه حق سنوات

حق سنوات یک برابر حقوق پایه فرد می‌باشد. بنابراین در سال 1401 که مبلغ حقوق پایه 41,797,500 ریال می باشد، مبلغ حقوق پایه در کارکرد سال فرد ضرب شده و عدد بدست آمده بر 365 که تعداد روز های سال می‌باشد تقسیم می شود، عدد بدست آمده به عنوان حق سنوات یک سال فرد پرداخت خواهد شد.

 

فرمول محاسبه حق سنوات و پایه سنوات

فرمول محاسبه حق سنوات و پایه سنوات که از آن استفاده می شود، به شرح زیر می‌‌باشد:

 

365 / کارکرد سنوات * حقوق پایه در حکم = حق سنوات

کارکرد ماه * 30 / پایه سنوات ماهانه = پایه سنوات

 

زمان پرداخت حق سنوات

معمولا کارفرما ترجیه می‌دهند بعد از پایان قرار کاری یا اتمام همکاری حق سنوات کارگر و کارمند را پرداخت کنند. البته مهم نیست که علت این پایان همکاری چه باشد: بازنشستگی، از کار افتادگی کلی، استعفا یا اخراج کارگر. کارفرما درهرصورت و حتی اگر کارگر فوت کند، باید حق سنوات او را پرداخت کند.

 

شرایط پرداخت سنوات هنگام اخراج کارگران

طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند. اما در صورت موجه بودن اخراج، کارگر به نسبت هرسال، یک‌ماه آخرین حقوق مشمول اخذ حق سنوات می‌باشد.

 

تغییر در محاسبه سنوات از سال ۹۹ تا به سال 1401

تا قبل از سال ۹۹ مبنای پرداخت سنوات حقوق پایه هر فرد بود. این قانون از سال ۹۹ تغییر کرد  و از آن زمان مقدار سنوات معادل دریافتی فرد حساب می‌شود. با توجه به این موضوع، باید بگوییم که پرداخت سنوات تمام بخش‌های موجود در ماده ۳۴ و ۳۵ قانون کار را در بر می‌گیرد و مزایایی شامل حق عائله مندی، حق مسکن، بن کارگری و حتی مزایای غیر نقدی نیز در محاسبه میزان سنوات تاثیرگذار است.

آیا حق سنوات مشمول مالیات میشود؟
تمامی موارد و نکات مربوط به مالیات سنوات

آیا حق سنوات مشمول مالیات می شود؟

قانون‌ وزارت کار می‌گوید مالیات در بخش کسورات حقوق محاسبه می‌شود. یعنی اگر بعد از دریافت حق سنوات در آخر قرارداد، کارگر با شرکت مذکور قطع همکاری و تسویه حساب کند، نباید بابت این پرداخت مالیاتی بپردازد. اما اگر بعد از دریافت پاداش سنوات سالیانه یا پایان کار همچنان با شرکت و کارگاه همکاری داشته باشد، باید مالیات حقوق سنوات از مبلغ پرداختی به او کم شود. این مالیات ۱۰ درصد محاسبه می‌شود.

 

چه زمانی، قرارداد همکاری کارگر خاتمه یافته و زمان پرداخت حق سنوات فرا می‌رسد؟

کارفرما باید حق سنوات را به هنگام ترک کار کارگر پرداخت کند:

  • بازنشستگی
  • از کار افتادگی کلی
  • استعفای کارگر
  • اخراج کارگر
  • فوت کارگر بیمه شده
  • پایان قرارداد همکاری

البته نوع پایان یافتن همکاری در پرداخت حق سنوات تاثیری ندارد . یکی از تعهدات کارفرما در قبال کارگر در زمان پایان کار پرداخت حق سنوات است.

 

بخشنامه حق سنوات :

1– حق سنوات» یا همان پاداش پایان کار، مبلغی است که در پایان هر سال و یا پایان قرارداد، از طرف کارفرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می گردد و مفهومی متفاوت از «پایه سنوات» دارد.

2 -مطابق ‌ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام، «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید ..»

3- همچنین براساس تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار که به موجب بند۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به قانون کار الحاق شده است: «كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان ‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ ماه آخرين مزد پرداخت نمايند .. »

4- مطابق ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «‌حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…»

5- براساس ‌ماده ۳۱ قانون کار ، چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر‌سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. ‌این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

6- طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را موجه تشخیص دهد، کارگر اخراجی مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این قانون خواهد بود..

7- بر اساس رای شماره ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و هم به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید.

8- برابر رای شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹، حق سنوات کارگران کار موقت، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد و چنانچه قـرارداد کار یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پـرداخت حـق سنوات بری می شود.

9- وفق رای شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است ونه صرف حقوق مبنا و فوق العاده جذب.

قانون جدید محاسبه سنوات :

بر اساس دادنامه ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانون سنوات کارگران در سال ۹۹ ابلاغ شد! مطابق ماده ۲۱ قانون کار، سنوات در واقع، مزایای پایان کار کارگران محسوب می‌شود. سنوات یکی از مزایای اجباری کارگران است که کارفرمایان در هر حالت موظف به پرداخت آن هستند.

بر اساس دادنامه ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانون جدید محاسبه سنوات ۹۹ کارگران به تمامی ادارت کار ابلاغ گردید. بر اساس قانون قدیم، سنوات کارگران بر اساس میزان پایه حقوق کارگران تعیین می‌شد. اما از این پس، مجموع دریافتی‌های کارگران در یک ماه کاری، معیار محاسبه سنوات ۹۹ است. به عنوان مثال، اگر پایه حقوق یک شخص، 18/000/000 ریال باشد. اما مجموع حقوق دریافتی او با در نظر گرفتن، حق مسکن و حق اولاد و پاداش، به حدود 28/000/000 ریال برسد. معیار پرداخت سنوات ۹۹ این شخص، همان 28/000/000 ریال است.

بنابراین، پرداخت سنوات از این پس تمامی عناوین مقرر در ماده ۳۴ و ۳۵ قانون کار را در بر می‌گیرید. به زبان ساده، بر اساس قانون جدید، مجموع دریافتی فرد از جمله حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری و حتی مزایای غیرنقد، معیار محاسبه سنوات ۹۹ است.

 

سوالات متداولی که اینجا پیش می آید این است که؟

 

1.آیا قرارداد های غیر رسمی نیز حقی از پایه سنوات دارند؟

طی بخشنامه ای که در سال ۹۲ توسط وزارت کار به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها فرستاده شد کارفرمایان نباید تفاوتی بین این دو گروه قائل شوند و پایه سنوات به هر دو گروه از کارگران تعلق می‌گیرد.حتی افرادی که استعفا داده و شغل خود را ترک می‌کنند نیز شامل کسانی هستند که سنوات به آن‌ها تعلق خواهد.

 

2.اگر سابقه کاری فرد کمتر از یک سال بود چه کنیم؟

اگر سابقه کاری فرد کمتر از یک سال باشد، میزان مبلغ پرداختی بر اساس میزان کارکرد و روزهای فعالیت او محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

 3.منظور از مزایا مستمر در سنوات چیست؟

مزایایی که به صورت دائمی در چند ماه متوالی به کارگر پرداخت می شوند مزایای مستمر نام دارند. کارفرمایان می توانند به جای حقوق پایه ، جمع حقوق پایه و مزایای مستمر را به عنون مبنای محاسبه سنوات کارگر در نظر بگیرند.

 

 4.چه زمانی قرارداد کار خاتمه یافته و کارفرما باید سنوات را پرداخت کند؟

در هنگامی که کارگر یا کارمند بازنشسته شود، فوت کند، به صورت کلی از کار افتاده شود، به صورت موجه اخراج شود، قرارداد وی تمام شود و یا مطابق متن قرارداد اقدام به فسخ قرار داد نماید، کارفرما باید سنوات وی را محاسبه نموده و مبلغ آن را به کارگر پرداخت نماید.

 

5.سنوات کارگران غیررسمی به چه صورت است؟

تا قبل از سال 92 سنوات فقط به کارگران رسمی پرداخت می شد اما در سال 92 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه ای صادر نمود که مطابق این بخشنامه هیچ تفاوتی در مبلغ سنوات کارگران رسمی و غیر رسمی نمی باشد. بنابراین نوع قرارداد ارتباطی با حق سنوات نداشته و مبلغ آن بستگی به میزان کارکرد فرد دارد.

 

 6.در صورت عدم پرداخت پایه سنوات چه باید کرد؟

اگر کارفرما از پرداخت پایه سنوات به کارگر امتناع نماید، کارگر می تواند جهت دفاع از حق خود به اداره کار شکایت نماید.

 

 7.اگر در پایان هر ماه و یا در پایان قرارداد مثلا 6 ماهه کارفرما سنوات را پرداخت کند، بعد از پایان کار دیگر لزومی به پرداخت مبلغی به عنوان سنوات ندارد؟

اگر کارگر در طول دوران کاری خود مبلغی را با عنوان سنوات دریافت می کرده است، به آن مبلغ سنوات پرداخت شده علی الحساب گفته می شود. اما هنگامی که دوران کاری فرد به پایان رسید کارفرما باید ما به التفاوت آن را حساب کند و آن را به کارگر بپردازد.

 

 8.اگر کارفرما حقوق سنوات را پرداخت نکند، تخلف کرده است؟

بله. حق سنوات از جمله پرداختی‌های اجباری به کارگران و کارمندان است. اگر کارفرمایی پرداخت حق سنوات را پشت گوش بیندازد یا عملا قراردادهای کاری را به‌گونه‌ای ببنند که کارگر و کارمند را از این حق محروم کند، کار غیرقانونی کرده است. در این صورت کارگر و کارمند طرف قرارداد  می‌توانند از کارفرما به وزارت کار شکایت کنند.


درپایان پیشنهاد میکنم اگرسوالی در مورد نحوه محاسبه حق سنوات کامل طبق قانون کار و درمورد سنوات پایان کار داشتید در بخش نظرات برای ما بنوسید تا بتونیم بهتر شما رو راهنمایی کنیم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
اسکرول به بالا